Disclaimer

Deze website is een uitgave van Creativators

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Creativators kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Creativators garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Creativators streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

 

Niettemin behoudt Creativators zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Creativators en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Creativators wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

 

Creativators® is een geregistreerde merknaam onder depotnummer 1465377 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is LeegTerug naar de shop